Thapaneep's Studioo

architecture

Assignment มีนาคม 11, 2010

Filed under: Assignment — thapanii ' Arch @ 3:47 pm

ส่งงาน  Assignment ค่ะ   ไม้กับวิธีการรักษาบ้านไม้

ไฟล์โหลด    Assignment-51711400

Advertisements
 

SKD.ห้องน้ำ (Toilet) มีนาคม 10, 2010

Filed under: Im Present !! — thapanii ' Arch @ 1:17 pm

ตรวจโดย อาจารย์เล็ก

ห้องน้ำ  ออกแบบ Span เสาไมเกิน 8 เมตร

ควรเพิ่งแนวความคิดเข้าไปอีก

 

SKD. ชั้นลอย (Mezzanine)

Filed under: Im Present !! — thapanii ' Arch @ 1:14 pm

ตรวจโดย อาจารย์ อ้น

ออกแบบ ชั้นลอยภายในหอสมุด ตาม life style ของเรา

ปลื้มมากค่ะ  ได้ 9.25 ค่ะ  5555

 

JURY PROJECT2: Nu Library

Filed under: Im Present !! — thapanii ' Arch @ 1:08 pm

ตรวจโดย  อาจารย์นอ  อาจารย์อ้น  อาจารย์โอ๋  อาจารย์เล็ก

ความภูมิใจ มาก ๆ ที่ทำสำเร็จและส่งทัน

มาดูกัน ค่ะ ๆๆๆ    🙂

PROJECT: NU Library

Concept: Open into Out Space

Comment จากอาจารย์

อาจารย์อ้น : เรื่องหลังคา ซึ่งเป็นโครงทรัส ควร ปิด โครงทรัสกันนก และใบไม้เข้าไป

อาจารย์อ้น : โมเดล หลังคาควรตัด สาม แนว  เพราะหลังคามัน เอียง  ไม่ควรตัดผืนเดียว

อาจารย์โอ๋ : โมเดล  เนี๊ยบดี น่าจะตัดทั้ง Site จะได้เห็นโดยรอบ ที่จอดรถ

อาจารย์เล็ก : บอกให้ตัด รูปตัดโดนลิฟต์  จะได้เห็น

PLAN ชั้น 1   อาคารจะแบ่งเป็นสองก้อน   โดยชั้นสองจะเชื่อมด้วยชั้นลอย   เปิดคอร์ดตรงกลางเป็นลานกิจกรรม

ชั้นหนึ่ง ฟังก์ชันภายในประกอบด้วย พื้นที่อ่านหนังสือ จุดตรวจ จุดยืมคืนหนังสือ ล็อคเกอร์ ร้านกาแฟ  อินเอตอร์เน็ต  บริการสืบค้น ที่รับรองอ่านวารสาร

พื้นที่สำนักงาน  บริการห้องน้ำ  งานระบบ ที่พักหนังสือมาใหม่  ทางขึ้นหลัก  รอง   ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร

PLAN 2 : ภายในประกอบด้วย พื้นที่อ่านหนังสือ  พื้นที่วางชั้นวางหนังสือ  จุดบรรณารักษ์  บริการห้องน้ำ   งานระบบ

Elevation 1 : มีทาง Apporch ด้านหน้า   ขนาดใหญ่ หันหน้าเข้า นานาชาติ  

PLAN 3: ประกอบด้วย พื้นที่อ่านหนังสือ  พื้นที่วางชั้นหนังสือ  พื้นที่อ่านจะมีทั้ง อ่านนั่งเดี่ยว  นั่งคู่  และนั่งเป็นกลุ่ม

มีห้อง Study Room ห้องถ่ายเอกสาร    ห้องน้ำ  งานระบบ

Detail : โครงทรัส   รอยต่อระหว่างหัวเสา  หลังคาRoof garden  เพิ่มความลึกของคาน กันน้ำซึม 

อาจารย์อ้นบอกว่า   หนูไม่เหมาะกับสีน้ำค่ะ  55555

Model Scale 1:125  ที่อาจานโอ๋บอก เนี๊ยบ ดีค่ะ  น่ารัก ๆ 

แต่หลังคาควร ตัดเป็น สาม แนว   เพราะรอยต่อหลังคามัน Slope เอียงลาดหากัน

 

PROJECT 2: Nu Library ตรวจแบบครั้งที่ 6

Filed under: Im Present !! — thapanii ' Arch @ 12:16 pm

ตรวจรูปด้าน

โดยอาจารย์ เล็ก ธีรัช

การใส่ fin  เพื่อบังแดด แก่ด้านที่โดนแดด  ช่วยบังแสง  ลดทอนแสงในยามกลางวัน

เกิด เอฟเฟค ของแสง

 

Pin up:PROJECT 2_Nu Library

Filed under: Im Present !! — thapanii ' Arch @ 11:59 am

ตรวจโดยอาจารย์นอ

อาจารย์โอ๋

เน้น แนวความคิด

Concept:   Open into out Space  การเปิดมุมมองภายในสู่ภายนอก  :]

โดยมีที่มาจาก กล่อง ๆ หนึ่ง ที่เปิด ได้ โดยเน้นการเปิดสู่ Court yard พื้นที่สี่เขียว   และคำนึง

ถึง Site  Zoning  ทิศทาง ลม แดด  ที่ส่งผลต่ออาคาร  การเปิดมุมมอง จะเน้น ให้ผู้อ่านสามารถมองมายังพื้นที่สีเขียว

เพื่อให้เกิดมุมมองที่ดีแก่การอ่าน  เห็นสีเขียวที่ ผ่อนคลายสายตาจากการอ่านหนังสือได้

เน้น Space ภายใน พื้นที่นั่งอ่าน ที่สามารถมองเห็นกันได้  และมีพื้นที่ชั้นลอย

การเชื่อมสเปซ การอ่านเข้าหากัน

Comment : แนวความคิด  ให้ไปคิดต่อให้น่าสนุก  และดึงดูดความน่าสนใจ

Section น่าสนใจดี ตรง ดับเบิลสเปซ  อาจานแนะว่า ต้องการให้ทำชั้นลอย เชื่อมอาคาร โดย ให้คนเข้าใจว่าอาคารเปนตัวเดียวกัน

แต่จริง ๆ แล้วเราแยก สองก้อน  แต่เชื่อมด้วยชั้นลอย  

Model Scale 1:200

เพิ่ม  Facade ให้น่าสนใจ

 

PROJECT 2: Nu Library ตรวจแบบครั้งที่ 5

Filed under: Im Present !! — thapanii ' Arch @ 11:37 am

ตรวจแบบครั้งที่ 5

โดย อาจารย์เล็ก ธีรัช

แปลนชั้น 1   โดยแก้เรื่อง

–  การ Loading หนังสือ   ที่จอดรถควรมีของพนักงานด้วย

– การทำทางเข้าของ สำนักงานโดยเฉพาะ 

– สแปนเสาปรับให้เหมาะ

– ร้านกาแฟ ควรอยู่ใกล้

แปลนชั้น 2 

ควรทำเพลนทางเข้า ยื่นออกมา เพื่อ บังแดดให้กับชั้นล่างได้ด้วย

แปลนชั้น 3

ใส่ห้องประชุมลงไปด้วยย    🙂